علی المرتضی ولادت شور عطر زهراحسین فتحی

شب میلاد تو با شور و شعف می آید
عطر زهراست که از سمت نجف می آید
غیر معصوم و خدا مدح تو را نتوان کرد
جذبه روی شما روزبه را سلمان کرد
خونت آباد علی / جامع الاضداد علی
دل من عشق تو رو میزنه فریاد علی
سیف الاسلام علی / ای ابوالایتام علی
نوکرای خونتن همیشه خوشنام علی
کوری چشم اونی که نمیتونه ببینه
ولادت شاه نجف امیر مومنینه
علی مولا علی ۲ - علی مولا ۳ علی

 

هر که عاشق شد و بی تاب علی می گوید
منبر و مسجد و محراب علی می گوید
صِله ام را بدهد حضرت مولا عشق است
نجفم را بدهد حضرت زهرا عشق است
عشق دنیام علی / تویی تو بابام علی
غیر لبخند تو من چیزی نمیخوام علی
احسن الحال علی / کعبه آمال علی
میبرم اسمتو زهرا میشه خوشحال علی
کوری چشم اونی که نمیتونه ببینه
ولادت شاه نجف امیر مومنینه
علی مولا علی ۲ - علی مولا ۳ علی

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]