فاطمه معصومه ولادت سرود ای جان شاه خراسانسید محمد رضا حسینی

عطر حریم تو از جنس گل یاسه ۲
به خاک ایران ، ضریح تو ، نگین تاج الماسه
برتر از فرشته ای - بانوی مطهره
که روز تولدت - روز دختره
تو دختر زهرایی و / تاج سر مایی و /  پرچم زَوّار تو بالا بوده
اینکه حرمت خونه ی / مادری ما شده / از قدم حضرت زهرا بوده
ای  تاج  بر سر ایران
ای جان شاه خراسان

 

به پیش پای تو این دنیا گلستان شد ۲
چه دلهایی که ، زده زانو ، به صحن تو مسلمان شد
بانوی کریمه از - زن های جهان سری
که با دختر علی - تو برابری
تو برکت ایرانی و‌ / خواهر سلطانی و / خوردن نان شما لذت داره
شیرینی سوهانی و / فاطمه ی ثانی و /  خادم دربار تو عزت داره
ای تاج بر سر ایران
ای جان شاه خراسان
 
 

زیر همین پرچم ، دنیای من آباده ۲
خدا می دونه ، بهشت من ، یه گوشه از گوهرشاده
افتادم به دامنِ - عشقت دست بر قضا
جَلد این حرم شدم - یا امام رضا
تو شاه و ولی نعمتم / ا ی همه ی عزتم / عشق تو توی دلم کرده ریشه
ای پادشه مهربون / هرکسی که دیده اون / پنجره فولادتو عاشق میشه
ای تاج بر سر ایران
ای پادشاه خراسان

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]