فاطمه الزهرا ولادت شور مستورۂ حق، منصورۂ حقیاسین زندی

شمس عالمین، مادر حسین ۲
إشفعی لنا عند الله
کوثر علی، همسر علی ۲
إشفعی لنا عند الله
چراغ خونه علی اعلی
علیمه، راضیه، حکیمه، زهرا
مادر ۲
ای مادر آیینه و آب
ای خود خود ابوتراب
به دلم بتاب ۲
(شمس عالمین، مادر حسین ۲ إشفعی لنا عند الله)

 

نور هل اتی، أم الشهدا ۲
إشفعی لنا عند الله
اصل مطلبی، بضعة النبی ۲
إشفعی لنا عند الله
یکی یه دونه تموم سادات
قاصره از بیان مدحت ابیات
مادر ۲
الگوی تمام عیار زن
جانم به تو که بهت میگن:
مادر حسن ۲
(شمس عالمین، مادر حسین ۲ إشفعی لنا عند الله)

 

مستورۂ حق، منصورۂ حق ۲
إشفعی لنا عند الله
روح کائنات، ساحل نجات ۲
إشفعی لنا عند الله
در خونه ت به روی دنیا بازه
محبتت بزرگترین اعجازه
مادر ۲
مست شور و حال نابی ام
از دعات ابوترابی ام
انقلابی ام ۲
(شمس عالمین، مادر حسین ۲ إشفعی لنا عند الله)

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]