باقر العلوم شهادت زمینه غنچه هاى در التهابرضا تاجیک

يادگار غصه هاى عاشورا
جان نثار حضرت خون خدا
روضه دار روضه هاى تلخ منا
جان آقا جان آقا
# روضه بخون برامون
# روضه خاک و خون و قتلگاه و
# روضه ى اوج اشک و درد و آه و
# روضه ى ماه و ... روضه هاى شاه و ...
هر چى كه شنيديم از بلا / همه رو تو ديدى
چى اومده به روز خيمه ها / همه رو تو ديدى
" وَ الشمرُ جالسٌ عَلى ..." / همه رو تو ديدى
واويلا - واويلا بكربلا ۳

 

همنشين غنچه هاى در التهاب
غصه دار قد خميده ى مشک آب
سوگوار روضه ها و اشک رباب
جان آقا جان آقا
# روضه بخون برامون
# روضه ى شيش ماهه ى بى گناه و
# روضه ى خنده هاى يک سپاه و
# روضه ى التماس آبِ شاه و
هرچى كه گذشت بر دل حسين / همه رو تو ديدى
روى خونى شاه عالمين / همه رو تو ديدى
آقا روضه رو "اَلفَ مَرَّتين" / همه رو تو ديدى
واويلا - واويلا بكربلا ۳

 

اى مسافر اسير شام بلا
غم كشيده ى راس روى نيزه ها
باقيمونده ى كاروان كربلا
جان آقا جان آقا
# نوحه بخون برامون
# نوحه ى اشک چشم ذوالجناح و
# نوحه ى دختراى بى پناه و
# نوحه ى شام؛ نوحه ى بين راهو
هرچى كه بوده نيش طعنه ها / همه رو شنيدى
ناله هاى بين خرابه ها / همه رو شنيدى
آيه هاى قارى رو نيزه ها / همه رو شنيدى
واويلا - واويلا بكربلا ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]