باقر العلوم شهادت بدون نغمه دیوار دل شیعهاصغر چرمی

کشتند تو را که دین فراموش شود
دیوار دل شیعه سیه پوش شود

شکرانه ی حق طلوع صادق از توست
حاشا که چراغ علم خاموش شود

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]