علی الرضا زیارت ، شهادت زمینه رضا یا سابق النعماحسان نرگسی

رضا یا سابق النعم - رضا یا دافع النقم
رضا نبض قلبم با تو می زنه
تویی شاه عالی مقام - حرم اوج دلتنگیام
رضا سایه ی تو رو سر منه
ببین/ با تموم نوکرات/ شبیه کبوترات/ خیره ام به گنبدت
آقا/ این دلای مبتلا/ امسال جای کربلا/ می رسن به مشهدت
(آقا " علی بن موسی الرضا ۳) ۲

 

حرم قطعه ای از بهشت - حرم تقدیر و سرنوشت
بازم اومدم بشی ضامنم آقا
حرم مرکز عالمین - تویی ذریه ی حسین
گدا با امضای تو میره کربلا
تویی/ حج سائل و فقیر/ دست من رو هم بگیر/ ذکر هر دقیقمی
رضا/ تویی آروم دلم/ ای تموم حاصلم/ بهترین رفیقمی
(آقا " علی بن موسی الرضا ۳) ۲

 

تویی لطف بی انتها - تویی هستی نوکرا
تویی گریه کن شاه کربلا
شدی ذکر روز و شبم - شده نوکریت منصبم
خوشم تنها به تو رو زدم رضا
بازم/ به اذن امام رضا/ زیر گنبد طلا/ میزنم صدات حسین
تو رو/ تشنه سر بریدنت/ روی خاک کشیدنت/ بمیرم برات حسین
حسین (آقام۳ حسین)۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]