مسلم بن عقیل ، باقر العلوم شهادت نوحه آن همه نازدانهحسین خدایاری

میشود کاروانت / سوی صحرا روانه
آن همه نوجوان و / آن همه نازدانه
سلامٌ علی - امامَ الهدی
حلام کن و - به کوفه میا
سرت میرود - روی نیزه ها - حسین
(میا به کوفه ۳ حسین) ۲

 

شهر حیدر برایت / پر شد از مکر و حیله
جان مسلم فدای / غصه های عقیله
دگر زینبت - نماند صبور
ببیند سرت - به کنج تنور
سکینه شود - شکسته غرور - حسین
(میا به کوفه ۳ حسین) ۲

 

اشک ماتم ببار ای / آسمان مدینه
پنجمین نور زهرا / سوزد از زهر کینه
شده روضه ها - دوباره به پا
بود خاطرش - ز دشت بلا
لبی تشنه و - تنی سرجدا - حسین
(حسین زهرا ۳ حسین) ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]