باقر العلوم شهادت زمینه با خاطرات اسیریحسین نوری

من آخرین یادگار کرببلام
یه عمره که بارونیه صحن چشمام
همیشه کارم ناله و اشک و آهه
میراثم این مرثیه هاست مثل بابام
شده یار من گریه و // مصیبت و غم قاتلم
از روضه های قتلگاه // خونه دلم
نمیره از یادم - غمای بی حدم
نشسته بود قاتل - رو سینه ی جدم
امون امون ای دل 4

 

با خاطرات اسیری قدم شد خم
دلم ‌شب و روز میسوزه از این ماتم
یادم نمیره غل و زنجیر آوردن
جای کبودیش هنوزم هست رو دستم
همیشه جلو چشممه // جسارتای بی شمار
اشکای من و خنده ی // اون نیزه دار
بال و پرم زخمه - چش ترم زخمه
از سنگ روی بوم - هنوز سرم زخمه
امون امون ای دل 4

 

با یاد این غم شدم از دنیا بیزار
مارو نشوندن وسط کوچه بازار
حرف از کنیزی تا وسط اومد انگار
تموم ‌عالم رو سر من شد آوار
مگه میره از خاطرم // شلوغی بازار شام
عمه زینبو میزدن // پیش بابام
بزم شراب کشتم - اونجا شکست پشتم
هنوز از این کابوس - گره میشه مشتم
امون امون ای دل 4

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]