علی النقی ولادت شور مولانا یا علی النقیمنصور عرب

می عشقو بزنید، می عشقو ۲
مهمون بوالحسنید، می عشقو ۲
قدم قدم دلم داره / میره سمت سامره
امشب هر کی مسافره / میره سمت سامره
تو کار هر کی هست گره / میره سمت سامره
مولانا یا علی النقی ۳

 

مدینه چراغونه، از قدومش ۲
همه بهره میبرن، از علومش ۲
نوای هر منادیه / شب جشن هادیه
موقع سور و شادیه / شب جشن هادیه
لطف به گدا زیادیه / شب جشن هادیه
مولانا ياعلى النقى ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]