حمزه سیدالشهدا - - -زمینه شیر سپاه رسول خدااکبر خلیفه

بر روی هر منبری نام تو میکنه دلبری
پیچیده در مزارت عطر محمدی، حیدری
بودی پناه رسول خدا        شیر سپاه رسول خدا 2
ای تکیه گاه رسول خدا         حمزه ی سیدالشهدا
حمزه ی سیدالشهدا 4

ذکر مصیبت تو میزنه بر دل شراره
مثل حسین زهرا جسم تو شد پاره پاره
اما برهنه بدن نشدی     دور از دیار و وطن نشدی 2
با بوریا تو کفن نشدی            حمزه ی سیدالشهدا
حمزه ی سیدالشهدا 4

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]