عبدالعظیم حسنی رحلت بدون نغمه عزای حمزه و عبدالعظيم استرضا رسولی

مرا با اشک الفت از قديم است
که مرغ دل به صحن غم مقيم است

محبين ! خون ز ابر ديده باريد !
عزاي حمزه و عبدالعظيم است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]