فاطمه الزهرا کوچه نوحه شیشه ی غرور مجتبیمحسن حنیفی

"سربند نوحه"
ای که بود فرش رهت بال جبرئیل
نور چادرت / نور نیرین
به رشته ی چادر تو بسته ام دخیل
مادر حسن / مادر حسین
یاس به خون تپیده - ای سرو قد خمیده
صدیقه شهیده 2
مظلومه شهیده 4

 

آیه نور چادرت بین کوچه ها
میشود لگد / زیر دست و پا
شکسته شد شیشه ی غرور مجتبی
ضرب سیلیِ / مرد بی حیا
افتاده گوشواره - بر دل زده شراره
یک نامه روضه میخواند - با قلب پاره پاره
مظلومه شهیده 4

 

غرق گل بنفشه و لاله شد فدک
تند میزند / نبض نه فلک
شکستی و شکسته بال و پر ملک
بین کوچه ها / خورده ای کتک
گلبرگ تو شکسته - ای یاس دیده آزار
ای تکیه گاه حیدر - تکیه زنی به دیوار
مظلومه شهیده 4

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]