حسین الشهید کاروان اسرا بدون نغمه شام ‌بلاحسین نوری

شام ‌بلا، تا شمر بد رفتار میشد
انگار دنیا بر سرم آوار میشد

افتاد از نیزه زمین راس علمدار
وقتی که عمه وارد بازار میشد

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]