طفلان زینب شهادت نوحه دو نوگل از جوانان حرمحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

دو نوگل از جوانان حرم
کفن پوشند، عزیز مادرم!
دو اسمعیل من / که آوردم منا
به همراهت روند...به روی نیزه ها
حسین سالار زینب 3 حسین

 

غمی کهنه بود در خاطرم
رخ نیلوفری مادرم
به یاد سیلی و / به یاد کوچه ها
سپاهم میروند / به میدان یا اخا
حسین سالار زینب 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]