فاطمه الزهرا کوچه زمینه کوچه ی بارونیاحسان نرگسی

یادم مونده / کوچه ی بارونی
یادم مونده / گوشواره ی خونی
یادم مونده / اشکای پنهونی
وای مادرم
یادم مونده / افتاد از پا مادر
یادم مونده / یاسی که شد پرپر
رو خاک افتاد / هستی پیغمبر
وای مادرم
وای مادرم - وای مادرم زهرا ۳

 

بمیرم که / توو دلت آتیشه
بمیرم که / داشتی بار شیشه
یاس علی / کَندَنت از ریشه
وای مادرم
بمیرم که / دستت از کار افتاد
تو افتادی / اما حسن جون داد
اون کوچه رو / نمی برم از یاد
وای مادرم
وای مادرم - وای مادرم زهرا ۳

 

زینب بود و / طعنه ی شامی ها
زینب بود و / چشم حرامی ها
زينب بود و / بی احترامی ها
واویلتا
زینب بود و / پیرُهن خونی
زینب بود و / چشمای بارونی
زینب بود و / اون همه حيرونی
واویلتا
واویلتا - واویلا واویلا ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]