اجتماعی - سیاسی - - -بدون نغمه با هر نژاد و مذهبمحمد بیابانی

“برای ایران مظلوم مقتدر ”

ایران تن است و ما همه اعضای پیکریم
این خاک خانه‌ایست که با جان بر آن دریم

کُرد و بلوچ، ترک و عرب، زیر پرچمش
با هر نژاد و مذهب خواهر-برادریم

ایران من! نفس به هوای تو می‌کشیم
ایران من! فقط به هوای تو می‌پریم

خود را فروخت آنکه اقامت خرید و رفت
ما عشق را به قیمت جان از تو می‌خریم

بر خون گذاشت پا و گذشت از وطن ولی
لعنت به ما اگر که از این خاک بگذریم

«ما را سریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم، بر آن سریم»

روزی هزار بار برای تو جان دهیم
تا که تو را به دست امام زمان دهیم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]