قمر بنی هاشم شهادت زمینه چه شد كه شرمنده شدرضا تاجیک

وقتى از غصه ها - قلب مرا غم گرفت 
دست علمگير تو - دست مرا هم گرفت 
(اين همان دست است // كه رها نكرده چوب علم
اين همان دست است // كه شده پناه اهل حرم) ۲
آيه هاى نور نازل شد
شده نغمه ى لبهاى سقا 
"فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِين
عَلَى الْقَاعِدِين أَجْرًا عَظِيمًا"
ابوفاضل ابوفاضل علمدار حرم ۴
 
 
عمود خورد و شنيد - ناله ى ام البنين
زانوى ماه ادب - خورد به روى زمين
(اين همان زانوست // كه ركاب خواهرش شده بود 
اين همان زانوست // كه پناه دخترش شده بود) ۲
چه درخشنده است، ماه وفا
همان كه شده فرزند زهرا 
"فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِين
عَلَى الْقَاعِدِين أَجْرًا عَظِيمًا"
ابوفاضل ابوفاضل علمدار حرم ۴
 
 
پناه اهل حرم - چه شد كه شرمنده شد
تير كه به مشک خورد - ماه سرافكنده شد
(اين همان مشک است // همه ى اميد قلب كباب
اين همان مشک است // كه قرار بود برسد به رباب) ۲
خيمه ها ديگر، چه بى تابند
چه ناراحتند اطفال تنها
"فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِين
عَلَى الْقَاعِدِين أَجْرًا عَظِيمًا"
ابوفاضل ابوفاضل علمدار حرم ۴
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]