مناجات - - -زمزمه رو سیاهم خدامنصور عرب

منم بنده - رو سیاهم خدا
از همه رونده و - بی پناهم خدا
به پشت درم - این گداتو ببین
بار هر معصیت - بد منو زد زمین
تو لطفت وسیعه خدایا / نیاوردی به روم کی هستم
نگفته، تو بخشیدی امشب / ببین خالیه هر دو دستم
(العفو یا ربنا العفو) ۳

 

در رحمتت - بازه بازه خدا
اومدم که کنم - آشتی با تو حالا
اگر اومدم - دعوت تو بوده
لایقت نبودم - رحمت تو بوده
به حق علی شاه مردان / به اشکای چشمای زینب
ندیده بگیر هر چی دیدی / میخوام خوب بشم من از امشب
(العفو یا ربنا العفو) ۳

 

آتیش و عذاب - میدونم حقمه
هم تشر هم عتاب - میدونم حقمه
اگه میزنی - پیش مولا نزن
پیش چشمای، بی بی زهرا نزن
می دونم یه عمری نبودم / همون بنده ای که میخواستی
عوض کن منو حق مولا / دارم توبه راستی راستی
(العفو یا ربنا العفو) ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]