رقیه سادات زیارت بدون نغمه دمشق چون صدف و ...احسان نرگسی

دمشق چون صدف و گوهر است این بانو
تمام دلخوشیِ اکبر است این بانو

پیمبری به صبوری و حلم اگر باشد
خدا گواست که پیغمبر است این بانو

زبان الکن ما عاجز است از وصفش
چه خوانمش؟ نوه ی حیدر است این بانو

حسین کشتی عشق است و خوب می دانیم
برای کشتی او لنگر است این بانو

بدون خطبه هم او کوفه را به هم بزند‌
چرا که فاتح صد خیبر است این بانو

دوباره دست به سینه، به سمت گنبد او
سلام هر شب هر نوکر است این بانو

کتاب زندگی او سه آیه داشت فقط
شبیه مادرمان، کوثر است این بانو

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]