حسن المجتبی زیارت بدون نغمه آب دادن به تاک- - -

یا حسن بن علی ایها المجتبی یا بن رسول الله

کریم از آنچه ستاند زیاده میدهدت
به تاک اگر بدهی آب، باده میدهدت !

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]