محمد المصطفی شهادت زمینه شكوه حضرت رحمانرضا تاجیک

شكوه حضرت رحمان و - رحيم يا رسول
وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ - عَظيم يا رسول
جانم آقا / به فداى تو همه پيغمبرها ۲
(مسلمانم آقا مسلمان تو
على يک بنده از بندگان تو) ۲
لک لبيک لک لبيک يا رسول الله ۲

 

تو آمدى به جهان ما - ز يک نسل پاک
تويى دليل وجودىِ - خَلَقتُ الاَفلاک
اى تقديرم / به هواى حضرتت پر مى گيرم ۲
(براى ديدن گنبد خضرا
مدد مى گيرم از حضرت زهرا) ۲
لک لبيک لک لبيک يا رسول الله ۲

 

هزار موسى و عيسی و - سليمان و هود
به پيش محضر تو آقا - همه در سجود
بى پروايند / همه بر پايت با سر مى آيند ۲
(تمام هستى ما ز كوثر است
دشمن دختر شما ابتر است) ۲
لک لبيک لک لبيک يا رسول الله ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]