حسین الشهید زیارت زمزمه سياهيا خدانگهداررضا تاجیک

سياهيا   خدانگهدار  
شال عزا خدا نگهدار
روضه هاى ادامه دار
كرببلا خدا نگهدار
ارباب ببين سينه زنت پريشونه
ميخواد ازت دل بكنه نمى تونه
اشكاى من پيشت امانت بمونه
جانم حسين جانم

 

دو ماهه كه دارم حسين جان
هيات به هيات من مى گردم
شرمنده ام ارباب خوبم
بيشتر برات گريه نكردم
نوكر تو شرمندته كه كم گذاشت
شرمندته كه بيش از اين توون نداشت
شرمندته كه پاى روضه جون نذاشت
جانم حسين جانم

 

مثه يه چشم به هم زدن بود
شباى اشك و آه تموم شد
از اين مى ترسم اى حسين جان
كه بگى عمر تو حروم شد
بگو آقا مى بخشى اين نوكرتو
شبيه حر بگو بلند كن سرتو
بگو چطور راضى كنم مادرتو
جانم حسين جانم

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]