جدیدترین اشعار و سبک های آیینی در کانال تلگرامی بی پلاک ارائه خواهد شد. (@Bipelak_ir)