حسین الشهید کاروان اسرا بدون نغمه می خوام شکایت کنممحسن حنیفی

یه جای سالم تو تنت نمونده
به قدر یک نگینه انگشتری
قافله سالار روی نیزه ها
بگو منو داداش کجا میبری

 غنچه ما رو با سه شعبه چیدن
 به روی نیزه ها شکوفه بردن
 باب الحوائجای این عالمو
 با دست بست سوی کوفه بردن

تن تو روی خاک گرم صحرا
 منو با یک قلب کباب می‌برن
من سند آیه تطهیر مو
من و سوی بزم شراب میبرن

پرده نشین خیمه ی عفاف و
میون محملی بی پرده بردن
 روم نمیشه بگم که کاروانو
 انگاری  که به حرمله سپردن

نجف کجاست می خوام شکایت کنم
به روی چادرم که پا میذارن
 حرمت ما رو توی کوفه کشتن
 که نون و خرما صدقه میارن

 علی رو باز تو کوفه زنده کردم
 نهج البلاغه است روی لبهای من
تو رو  قسم میدم به مادرم که
 از روی نی با دخترت حرف بزن

 سرت اگرچه غرق خاک و خونه
 رو نیزه ها آیه نور شدی تو
شکسته شیشه غرور زینب
چرا که مهمون تنور شدی تو

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]