دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه همچون ‌شهید کربلا(حاج قاسم)اصغر چرمی

ارباً اربا شد اگر چه پیکرت
خنجری نگذاشت پا بر حنجرت
پیش چشم بچه های تو نبود
چشم ملعونی پی انگشترت

 

سردار اگر چه کشته‌ی دور از وطن شد
همچون ‌شهید کربلا صد پاره تن شد
شکر خدا با تکه ای از بوریا، نه
با خلعتی نو پیکر پاکش کفن شد

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]