دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه پاداش تلاش(حاج قاسم)رضا تاجیک

سردارِ دلیرِ با ابهت بوده
پرورده ی مکتب ولایت بوده

خوش گفت امام و پیر ما خامنه ای
"پاداش تلاش او شهادت بوده"

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]