حسین الشهید وداع ، شب عاشورا نوحه آمده وقت هجرانحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

آمده وقت هجران / بشنو آه دلم را
کاش زینب نبیند / یاورش مانده تنها
ببین آمدیم - به پایان راه
بدون تو من - شوم بی پناه
نگو با من از - غم قتلگاه - حسین
(عزیز زینب۳ حسین) ۲

 

بشنو این گفتگوی / لحظه ی آخرم را
کن‌ نظاره برادر / ماده شیر حرم را
شدم با غمت - دگر روبرو
زنم بوسه ای - به زیر گلو
ز شام بلا - به زینب مگو - حسین
(عزیز زینب۳ حسین) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]