قاسم بن الحسن شهادت زمینه من گل مجتبى قاسممعلی صالحی

 

ناله‌ی - چاوشِ - غم مياد
زهرا با - قامتِ - خم مياد
بهترين - گريه كن - فاطمه ست
اشكاىِ - ما پيشش - كم مياد
رزقمون هر نفس يا حسين
عهدمون پر زدن تا حسين
وعدَمون اربعين با حسين
حسين حسين ۲

 

من گلِ - مجتبى - قاسمم
ميوه‌ی - هل اتىٰ - قاسمم
با نقاب - از حرم - اومدم
يوسفِ - كربلا - قاسمم
زندگيم از حسن تا حسين
بيعتم با حسن با حسين
اشهدم يا حسن يا حسين
حسن حسين ۲

 

نعره‌ی حيدرى - مى زنم
بى زره - شد كفن - جوشنم
گردنِ - ازرق و - نسلشو
با همين - پنجه هام - مى شكنم
حمله‌ی من كه بى واهمه ست
مثل فرمانده‌ی علقمه ست
نيّتم شادى فاطمه ست
حسن حسين ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]