ام البنین رحلت بدون نغمه مادر ماهمرضیه عاطفی

به آسمان و به وقتِ سحر نیاز ندارد
که هست مادر ماه و قمر نیاز ندارد

چهار شیر-پسر را روانه کرده به میدان
حسین بعد جوانش، سپر نیاز ندارد

نشسته أمّ وهب پای درسِ أمّ ادب که -
- به روز واقعه هرگز پسر نیاز ندارد

علی و خیل ملائک به وصف او شده مشغول
به وصفِ حداقلِ بشر نیاز ندارد

شده ست همسر او بوتراب؛ تا به ابد به
بنی کلاب، قبیله، پدر، نیاز ندارد

انیس و مونس قرآنِ ناطق است؛به قرآن -
- مقام و رتبه ازین بیشتر نیاز ندارد

بشیر با خبر است از علاقه اش به حسینش
همینکه از پسرانش خبر نیاز ندارد

... ... ...

بناست جان بدهد در رکابِ خون خداوند
دو دست و چشم و سرش را اگر نیاز ندارد

تمامِ دار و ندارش فدای سیدُ العطشان
کنار علقمه، سقّا، به سر نیاز ندارد

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]