فاطمه الزهرا بستر نوحه ای خورشیدمعلی اصغر خواجه زاده

ای خورشیدم نگاهت به دردم طبیب است
بنگر که در مدینه علی بی حبیب است
حیدر دیگر غریب غریب غریب است
ای نورت چراغ خانه ی علی
یا زهرا مرو ز خانه ی علی ۲
یازهرا یازهرا یافاطمه ۳

 

با هر نفس چکد خون ز زخمت به بستر
یاس من از جفای عدو گشته پرپر
رحمی کن بر دل زار و غمبار حیدر
در بستر فتادی و ز غم حزین
ای بر قلب مرتضی علی نگین
طفلان را به ماتم خودت ببین
یازهرا یازهرا یافاطمه ۴

 

زینب هر لحضه گشته دعا گوی مادر
میگرید با نگاهی که دارد سوی در
یاد محسن بگرید برای برادر
میخواند با گریه امن  یجیب
غم گشته به قلب کوچکش نصیب
میگوید "یارب ارحم بالغریب"
یازهرا یازهرا یافاطمه ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]