فاطمه الزهرا بستر بدون نغمه حسن میگریدمرضیه عاطفی


با این غم پُر حاشیه خو میگیرم
مجبورم اگر که از تو رو میگیرم

یک گوشه حسن به حال من میگرید
تا با کمک فضه وضو میگیرم!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]