حسن العسکری شهادت بدون نغمه خوب شد مدينه نبودىاصغر چرمی

بسته مى شه پرونده ى دو ماهه ى اشک و عزا
با گريه بر روضه هاى غريب شهر سامرا

دو ماهه آزگار شده دلا همه غرق محن
گريه به غربت شماس كه آبرو داده به من

آقا يه امشبو بيا به مجلس ما سر بزن
الهى سايت كم نشه از سرِ ما ، امام حسن

نام حسن يه عمريه به دل ما جلا مى ده
مادرش امضا مى كنه، برات كربلا مى ده

نام حسن رو مى برم، يه آه حسرت مى كشم
مدينه جلوه گر مى شه با روضه هاش جلو چشم

موندم به تو بگم غريب يا به غريب مدينه
خوب شد مدينه نبودى !!! چشت روزِ بد نبينه

بچه باشى نتونى كه مادرت و يارى كنى
مادر كمک بخواد ازت نشه براش كارى كنى

خوب شد ميون كوچه ها مثل امام مجتبى
نديدی مادر رو زدن يه عده بى شرم و حيا

خوب شد مدينه نبودى جلوى چشماى ترت
با ضربه ى غلاف يهو بشكنه دست مادرت

خوب شد مدينه نبودى ببينى بين كوچه ها
مادر هجده سالَتو، افتاد به زير دست و پا

خوب شد نديدى پشت در كه مادرى افتاده بود
يه عده ريختن توو خونه رد شدن از جسم كبود

هر جورى بود پيكرت و توو روز گذاشتن رو شونه
شبيه مادرت نشد تشيیع جنازت شبونه

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]