رقیه سادات شهادت زمینه بین بازار و نامرداابوالفضل آلوئیان

از اونجایی که تو نبودی / منو زد یه بی وُجودی 2
از دست مردم یهودی / گرفته تنمو کبودی 2
منو صد بار زدن بابا - ای بابا
بین بازار و نامردا - ای بابا
زدن و جار زدن هر جا - ای بابا 2
ای بابا / چی بگم حال دلم خرابه
بابایی / خوابیدم رو سنگهای خرابه
جای ما / تو بگو توو مجلس شرابه؟
ای بابا ای بابا
من الذی ایتمنی      ابتا یاحسین 3

 

دلم بابا اسیر درده / خرابه م که سرده سرده 2
میگم به دخترای شامی / باباییم زودی بر میگرده 2
باورم نبود اسیر میشم - ای بابا
که زود از زندگی سیر میشم - ای بابا
توو سه سالگی، پیر میشم - ای بابا 2
ای بابا / مثل مادرت قدم خمیده
بابایی / ندیدی که دخترت چی دیده
نامردی / معجر رو سرمو کشیده
واویلا واویلا
من الذی ایتمنی      ابتا یاحسین 3

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]