علی اصغر شهادت بدون نغمه بغض ربابامیر عظیمی

تا از افق جمال حسین آفتاب کرد
سنگ سیاهِ جان مرا دُرّ ناب کرد

من کال بودم و نرسیده به بزم عشق
دست حسین قوره ی دل را شراب کرد

اینکه حسین خواند مرا نوکر خودش
 در حق من بدون تعارف ثواب کرد

روزی خیال تشنگی اش از سرم گذشت
لب های خشک او جگرم را کباب کرد

سقا کنار علقمه از غصه آب شد
از بس سکینه پیش عمو آب آب کرد

می دانی از چه ولوله افتاد در حرم؟
بغض رباب حال حرم را خراب کرد

گهواره، طفل، تیر ‌سه‌شعبه، رباب، آب
با شیعه هر چه کرد غم این رباب کرد

اصلاً برای تشنگی شیعیان حسین
رو زد به آب، حرمله او را جواب کرد

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]