حسن المجتبی شهادت شور شير جملسجاد محمدی

شير جمل ، احلی من عسل
رو كنيد به سوی كريم
حی علی ، خير العمل
حسن .... صدای قلب من - حسن ... منو صدا بزن 2
ای كريم كريما / ای رفيق صميمی
دست و دلباز عالم / سفره دار قديمی
حسن حسن

 

جانم حسن ، جانانم حسن
قبله گاهِ اهل كرم
روح من و ، ريحانم حسن
حسن ... پناه هر دلی - حسن ... آئينه ی علی 2
دشمنم ريزه خوارت / من فدای مرامت
از تو دارم حسينو / كاش بشم پير غلامت
حسن حسن

 

فخر زمان ، ای شاه جهان
ای مسير امن و امان
در كنفت ، كون و مكان
حسن ... تو ذكر هرشبی - حسن ... تو عشق زينبی 2
صلحت آقا قيامه / عزّت مومنينی
تو امامِ حسين و / ماه ام بنينی

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]