حسین الشهید زیارت ، شهادت بدون نغمه من از مقام نوکری تو کسی شدم!حسین خدایاری

شد آسمان ز رفعت تو زیر خاکها
عشق تو شد ورای تمام ملاکها

من از مقام نوکری تو کسی شدم!
گرچه شدست نام من از بی پلاکها

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]