محمد الجواد زیارت ، ولادت بدون نغمه شاد از آنم خاكسار كوي " آقازاده "امعلیرضا خاکساری

دعبلم کن تا برای تو غزلخوانی کنم 
با غزل های تو اظهار مسلمانی کنم
من که نیت کرده ام آقای من رخصت بده
سر در باب الجوادت را چراغانی کنم
****
من و حصن حصین همسایه
من و حبل متین همسایه
سالیانی دل مرا برده
پسر نازنین همسایه
****
وَجهُهُ طلعة الرشیده بود
أنظروا غرة الحمیده بود
روزگاری امام خواهد شد
طفل نوباوه نه پدیده بود
*****
بچه آهويم كه در دام شما افتاده ام
گرچه در بندم وليكن بنده اي آزاده ام
هر که نقش خویش را در خاکساری دیده است *
شاد از آنم خاكسار كوي " آقازاده " ام
*****
* صایب علیه الرحمه
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]