ام البنین - - -زمینه برام آوردن سپرتوامیر حسن سالاروند

خبر آوردن خبرتو        برام آوردن سپرتو
یل رشیدم بیا ببین    این حال و روز مادرتو 2
شب و روزام پره آهه // روضه خونت تو مدینم
چی شدن چشمای ماهت // داره تیر می کشه سینم
شنیدم دستاتو که بریدن            فرقتو هم دریدن
شنیدن کی میشه مثل دیدن
وای از دل زینب 2
علمدار      پسر رشیدم اباالفضل3

شبیه دست قلم تو           رو زمین افتاد علم تو
مشک پر آب و سوز عطش   اهل حرم هَمّ و غم تو 2
فکرت این بود برسونی // به حرم مشک پر آبو
تا ببینی گل خنده // رو لب طفل رباب و ...
شنیدم وعده کردی به خیمه        بر میگردی به خیمه
علقمه روتو کردی به خیمه
وای از دل زینب 2
علمدار      پسر رشیدم اباالفضل3

نمیشه باور تو و عمود   بمیره مادر چی شده بود
دیدی تو زهرا مادرتو             با قد خم با روی کبود 2
با لب تشنه علمدار // عاقبت مادر و دیدی
شیر من باشه حلالت // آبرومو تو خریدی
شنیدم تشنه لب جون سپردی         قطره آبی نخوردی
حرم رو پس به کی تو سپردی
وای از دل زینب 2
علمدار      پسر رشیدم اباالفضل3

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]