ام البنین رحلت بدون نغمه آمدی خادمه خانه کوثر باشیمهدی نظری

قسمت این بود که تو محرم حیدر باشی
به علی مونس و همخانه و همسر باشی
قسمت این بود که در زندگی مشترکت
به عزیزان دل فاطمه مادر باشی
آفرین برتو که هنگام ورودت گفتی
آمدی خادمه خانه کوثر باشی
قسمت این بود که در بین تمامی زنان
تو فقط صاحب یک ماه و سه اختر باشی
قمرت یک نفره لشگر انصار خداست
پس عجب نیست که تو مادر لشگر باشی
خاک این خانه تو را قبله حاجات کند
متعجب نشو گر شافع محشر باشی
غم این خانه زیاد است، زیاد است، زیاد
سعی کن مرهم زخم دل دختر باشی
این یتیمان همه به واژه در حساس اند
نکند در بزنند و تو پس در باشی
چار تا بچه این خانه همه مادری اند
نکند تب بکنی گوشه بستر باشی
سعی کن بیشتر از زینب و کلثوم وحسن
فاطمه! دور و برِ این شه بی سر باشی
سعی کن ثانیه ای تشنه نماند این گل
یار این سوخته دل تا دم آخر باشی

مهدی نظری
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]