فاطمه الزهرا پس از شهادت واحد ، زمزمه قلب على شكستهرضا تاجیک

دلم غصه داره / شبم تاره تاره
چرا كار غسلت - عزيز دلم
تمومى نداره - عزيز دلم
چشات نيمه بازه / شب غم درازه
مياد از تن تو - بميرم برات
هنوز خون تازه - بميرم برات
بيچاره حيدر
دست رو كدوم زخم تنت بذاره حيدر
بايد كه از چاه چند تا آب بياره حيدر
بيچاره حيدر
بازوت شكسته
قلب على شبيه به پهلوت شكسته
خاكم به سر كه گوشه ى ابروت شكسته
بازوت شكسته
زهراى من زهراى من اى همدم غمهاى من ۲

 

حسين و نگاهش / ببين اشک و آهش
قرار من و تو - عزيز دلم
توى قتلگاهش - عزيز دلم
يه روز ميرى از حال / يه گوشه ز گودال
سر كهنه پيرهن - چشاتو ببند
تو مى بينى جنجال - چشاتو ببند
قلبت شكسته
مى بينى با چكمه روى سينه اش نشسته
با نيزه اى راه نفس زدن رو بسته
قلبت شكسته
خنجر مى بينی
روضه هاى انگشت و انگشتر مى بينی
تو ضربه ى دوازدهم به سر مى بينى
خنجر مى بينى
تنها حسين جان
اى كشته ى حسادت دنيا حسين جان
لب تشنه كشتنت لب دريا حسين جان
تنها حسين جان
مظلوم حسين مظلوم حسين جان ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]