فاطمه الزهرا هجوم به خانه وحی واحد ، زمزمه كبوتر مى سوزهرضا تاجیک

داره در مى سوزه / كبوتر مى سوزه
جلو چشم دختر - بميرم براش
يه مادر مى سوزه - بميرم براش
چه خاكى به سر شد / آتيش شعله ور شد
پيچيد آه زهرا - بميرم براش
على بى پسر شد - بميرم براش
رنج و عذاب شد
نقش زمين زندگى ابوتراب شد
عباى حيدر برا فاطمه حجاب شد
رنج و عذاب شد
فضه كجايى ؟
از مادرم ديگه نمى رسه صدايى
توو خونمون شده عجب برو بيايى
فضه كجايى ؟
واى مادرم واى مادرم ۳

 

خونه ى آقامه / چرا ازدحامه ؟
نگفتش يكى هم ... - بميرم براش
اين آقا امامه - بميرم براش
تا حقش رو خوردن / گلوشو فشردن
بدون عمامه - خدايا كمک
على رو مى بردن - خدايا كمک
اى واى بر من
دستاشو از پشت بسته بودن دور گردن
با ناسزا مى بردنش توو كوچه دشمن
اى واى بر من
على رو مى برد
بايد كسى كه مى ديدش از غصه مى مرد
خدا مى دونه چند دفعه با سر زمين خورد
على رو مى برد
مظلوم على مظلوم على ۳

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]