فاطمه الزهرا شهادت نوحه در دل كوچه هارضا تاجیک

در دل كوچه ها نقش زمينم
من فداى اميرالمومنينم ۲
جان زهرا / نذر راه / شاه مردان
ای على جان ای على جان ای على جان ۲

 

خونجگر پشت در جان مى سپارم
سر به پاى امامم مى گذارم ۲
بغض او كفر / حب حيدر / گشته ايمان
ای على جان ای على جان ای على جان ۲

 

مرتضى از ازل باشد اميرم
قهرمانانه در راهش بميرم ۲
در ره او / ديده هايم / غرق باران
ای على جان ای على جان ای على جان ۲

 

بسته ام عهد خون من با پيمبر
جان خود مى كنم تقديم حيدر ۲
راه حيدر / راه حق و / راه قرآن
ای على جان ای على جان ای على جان ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]