فاطمه الزهرا پس از شهادت واحد زخمای تو آشنا نیستاحسان نرگسی

کار من نیس غسل پیکر تو
آخه زخمای تو یکی دو تا نیست
رسید دستم به بازوی شکستت
برا من زخمای تو آشنا نیست
آواره دنیا رو سرم / پاشو زهرا من حیدرم
فکری کن واسه حیدرت / می سوزه بی تو جگرم ۲
یا فاطمه یا فاطمه ۴

 

بدون تو چی از دنیام می مونه
دیگه دردام درمونی نداره
منی که فاتح هر جنگ بودم
حالا زانوم دیگه جونی نداره
کارش رو کرده میخ در / چی مونده از پیکر تو
من موندم آتیش چجوری / حاضر شد بسوزه پر تو ۲
یا فاطمه یا فاطمه ۴

 

دارم تازه می فهمم این سه ماهه
چرا دستو به پهلو می گرفتی
دارم تازه می فهمم توی خونه
چرا از حیدرت رو می گرفتی
پاشو خونه ریخته به هم / پاشو زینب مادر میخواد
پاشو که مجتبی هنوز / سایه ی بالا سر میخواد ۲
یا فاطمه یا فاطمه ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]