فاطمه الزهرا بستر زمینه بار شیشه رو شکوندنعلی میرحیدری

دیدی چی شد! چی به روزمون آوردن
دیدی چی شد! منو بی عمامه بردن
دیدی چی شد! در خونه رو سوزوندن
دیدی چی شد! بار شیشه رو شکوندن
وای از سیلی / وای از آتیش
واسه مرگ یه زن همینا بسه / بمونه باقیش ...
وای از مسمار / وای از داغیش
واسه مرگ یه زن همینا بسه / بمونه باقیش ...
ای معصومه ی من
(ای مظلومه ی من (۲) زهرا

 

کس و کارم، چی میشه بلند شی از جات
کس و کارم، چرا خونیه نفس هات
کس و کارم، با تو خونه غرق نوره
کس و کارم، بی تو خونه سوت و کوره
هر شب تا صبح / با چشم تر
تموم تن تو می سوزه زهرا / بمیره حیدر
زخم سینه‌ت / شد دردسر
تموم تن تو می سوزه زهرا / بمیره حیدر
ای معصومه ی من
(ای مظلومه ی من (۲) زهرا

 

پاشو زهرا، پاشو روشنیِ خونَم
پاشو زهرا، پاشو سرو قد کمونم
پاشو زهرا، بی تو زندگی عذابه
پاشو زهرا، بی تو خونه شد خرابه
زخم پهلو / زخم سینه
هنوزم رد خون، میون خونه / روی زمینه
زخم بازو / زخم کینه
هنوزم رد خون، میون خونه / روی زمینه
ای معصومه ی من
(ای مظلومه ی من (۲) زهرا

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]