علی الرضا شهادت زمزمه آبی اگر بوداحسان جاودان

چشماش به در بود / دور و بر شاه پر از بال و پر بود
چشماش به در بود/ آبی اگه بود بازم بی اثر بود
چشماش به در بود / از تنها غمخوارشم بی خبر بود
دیده، بارون - لبهاش پر خون - یادِ مادر
می زد از سوز جگر پرپر

 

لبهاش که خون شد/ردّ پاهاش روی خاک، روضه خون شد
لبهاش که خون شد / خون، بین گودالِ حجره روون شد
لبهاش که خون شد / با خنجرِ زهر، تنش لاله گون شد
اومد ماهش - قتلگاهش - پُر شد از آه
ای امون از این غم جانکاه

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]