حسن المجتبی شهادت شور نخی از شال حسنهاشم محمدی آرا

اونیکه فقط - کارش کرمه
هم بی حرمه - بی محتشمه
روزیِ گدا - دست حسنه
مولای حسین - آقای منه
امّید من از - روز ازله
لطفش همه جا - ضرب المثله
بدون ذکر یا حسن گرفتارم
خدا میدونه عمری بش بدهکارم
کسی بجز امام حسن نشد یارم
آقام آقام آقام آقام حسن جانم ۳

 

خورشید و فَلک - مال حسنه
دنیا نخی از - شال حسنه
عشّاق حسن - مجنونن و بس
ذکر حسن و - میگن یه نفس
توو روضه براش - چشما میشه خیس
رو دست حسن - والله ِ که نیس
خدا برای غربتش عزاداره
فاطمه خیلی نوکراشو دوس داره
نمیشه نوکرش فقیر و بیچاره
آقام آقام آقام آقام حسن جانم ۳

 

اونیکه غما - توی دلشه
غصه قاطی با - آب و گِلشه
توو کوچه پُر از - خون شد جگرش
تا پیش چشاش - افتاد مادرش
رو خاکا حسن - مادر رو که دید
شد موی سرش - یکباره سفید
اسیر قوم بی حیای کافر شد
وسط کوچه ها عصای مادر شد
تموم زندگیش با غصه ها سر شد
آقام آقام آقام آقام حسن جانم ۳

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]