محمد المصطفی شهادت زمینه ای وای دخترمیوسف زندیه ، محمدجواد صادقی

لحظه های آخر من، بشنو قصه ی دردامو ۲
یا علی خدانگهدار، میسپرم به تو زهرامو ۲
بعد از من - آتیش میارن و غوغا میشه ۲
توو خونت - علی! پای مغیره وا میشه ۲
نگران میخ درم ... / ای وای دخترم
گل یاس بی سپرم ... / ای وای دخترم
میباره چشمای ترم ... / ای وای دخترم
ای وای دخترم، ای وای دخترم ۲

 

وقت رفتنم رسیده، ای قرار قلب زارم ۲
فاطمه بشین کنارم، حرفای نگفته دارم ۲
میدونم - یه روز خوش نمی‌بینی زهرا ۲
هرچی که - بلا دیدی صبوری کن بابا ۲
به خدا سخته واسه من / ای وای فاطمه
که تو رو سیلی بزنن / ای وای فاطمه
جلوی چشمای حسن / ای وای فاطمه
ای وای فاطمه ای وای فاطمه ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]