رقیه سادات شهادت زمزمه امشب غمينرضا تاجیک

بى تو جانم - باباى عطشانم - اسير و گريانم
گيسو پريشانم - قارى قرآنم - پدر كجايى
آه از غربت - بيا ببين بابا - كبودى رويم
شبيه زهرا من - شكسته پهلويم - پدر كجايى
بگذارم امشب غمين
(سر گرسنه روى زمين ٢)
ماه بى سر
بيا مرا هم ببر - كه من شدم دردسر - پدر كجايى
گيسو پريشانم - قارى قرآنم - پدر كجايى ۲

 

در تاب و تب - غريب و جان بر لب - دويده ام هر شب  
ببين پى مركب - برابر زينب - پدر كجايى
ديدم آزار - شده دو چشمم تار - با دست بر ديوار
بدون تو رفتم - در كوچه و بازار - پدر کجایی
صورت من شد نيلى
(ز شدت ضربه ى سيلى ٢)
اى ماه من
ببين كه تنها شدم - شبيه زهرا شدم - پدر كجايى  
گيسو پريشانم - قارى قرآنم - پدر كجايى ۲

 

من پژمردم - با اينكه افسردم - بار غمت بردم
از بس لگد خوردم - صد مرتبه مُردم - پدر كجايى
من دلگيرم - از زندگى سيرم - پير و زمينگيرم
نيامدى و در - خرابه مى ميرم - پدر كجايى
مى بوسم خاک پاتو
(بگو بريده كى رگهاتو ٢)
اى عشق من
شدى تو دور از وطن - لب تشنه و بى كفن - برات بميرم
گيسو پريشانم - قارى قرآنم - پدر كجايى ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]