رقیه سادات شهادت زمزمه از كوه غصه هارضا تاجیک

قرارمون نبود - برى بدون من
چه سخته زندگى - عزيز جون من
قرارمون نبود - كه من بشم يتيم
بخوابم اى پدر - با بوسه ى نسيم
پدر خبر ندارى / چى اومده به روزم
مثه لباى خشكت / هنوز دارم مى سوزم
مثه سرت رو نيزه / صورت من كبوده
گناه ما توو اين شهر / مگه بابا چى بوده؟
منو ببر بابايى ۴

 

از كوه غصه هام - ميخوام بگم يه كم
اگه الان نگم - پس كى بايد بگم
زخماتو مى بينم - درداتو مى دونم
ميخوام ببوسمت - ولى نمى تونم
دلم ميخواست بشينم / بازم رو دامن تو
دستامو بندازم باز / به دور گردن تو
اما ديدم نميشه / تو كه بدن ندارى
اين تويى كه بايد سر / رو دامنم بذارى
منو ببر بابايى ۴

 

زخماى گوشم از - آتيش خيمه هاس
از حرمله بپرس - گوشواره‌هام كجاس
سوخته توو خيمه ها - گلاى چادرم
توو شام به جاى شام - هى سيلى مى خورم
يه جورى زد رقيه ات / چشاش سياهى مى رفت
راهو شبيه زهرا / هى اشتباهى مى رفت
دندوناتو شكستن / بابا چشامو بستم
اينقدر نكش خجالت / منم مثه تو هستم
بابا بابا بابايى ۴

 

بس كه صدات زدم - بابا گرفت صدام
لباى تو شده - زخمى تر از پاهام
توو مجلس يزيد - خيلى دلم شكست
وقتى كه خيزرون - روى لبت نشست
دستاى من رو بابا / دست اجل گرفته
خوش به حال تنور كه / تو رو بغل گرفته
كجا بودى بابايى / خاكستريه موهات
رد يه خنجر كُند / معلومه روى رگهات
بابا بابا بابايى ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]