فاطمه الزهرا شهادت نوحه پشت من شکستمحسن حنیفی

"سربند نوحه"
ای که بود فرش رهت بال جبرئیل
نور چادرت / نور نیرین
به رشته ی چادر تو بسته ام دخیل
مادر حسن / مادر حسین
یاس به خون تپیده - ای سرو قد خمیده
صدیقه شهیده ۲
مظلومه شهیده ۴

 

می روی و با تو می رود قرار من
پشت من شکست / ذوالفقار من
نفس نفس فقط تو بودی کنار من
می روی کنون / جان نثار من
خیلی شکسته ای تو - مشکات خانه‌ی من
جان میدهم پس از تو - یار یگانه‌ی من
مظلومه شهیده ۴

 

کاش برای زخم خود هم کنی دعا
کاش که کنی / نیت شفا
پشت و پناه مرتضی می روی چرا
پیش ما بمان / جان مجتبی
شب تا سحر بسوزی - ققنوس خانه در تب
جان می دهی تو کم کم - در پیش چشم زینب
مظلومه شهیده ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]